Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

      “Mans Dievs, esi aizvien klātesošāks manai nabaga sirdij un pabeidz manī darbu, ko esi iesacīs.
     Pašos dvēseles dziļumos es dzirdu šo balsi kas man atkal un atkal saka: "Svētdari sevi un svētdari citus!"
     Tieši to es arī gribu, mīļais bērns, bet nezinu, ar ko sākt. Palīdzi man.
    Es zinu, ka Jēzus tevi mīl un tu to esi pelnījusi. Saki tad Viņam, aizbilstot par mani: "Es lūdzu viņam žēlastību būt cienīgākam svētā Franciska dēlam, kurš varētu būt par paraugu saviem brāļiem, tā ka tie saglabātu savu degsmi un ari viņa tā pieaugtu, līdz darītu viņu par pilnīgu kapucīnu."
    

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija. 18.07.2021.g.