Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Ir jāprot ar labu prātu pieņemt ciešanas, ko Kungam labpatiks jums sūtīt.
Ja tā rīkosieties, tad mazāk raizēsieties par to, kā no tām atbrīvoties, un Jēzus, kurš nespēj ilgi izturēt, redzot jūs sāpinātus, jau drīz vien steigsies jūs stiprināt un iedrošināt.
     

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Euharistiskā procesija 16.08.2020