Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Jā, es no visas sirds svētīju bērnu katehētus; bērni ir Kunga mīluļi.
Es svētīju arī misiju darbu iniciatorus.
       

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija. 18.07.2021.g.