Kontakti

 
Rekvizīti:

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
A. Pumpura iela 11a, Daugavpils, LV-5404
Reģ. Nr. 9 0 0 0 0 2 9 7 3 3 8
LV69PARX0016994520001
AS "Citadele banka", Daugavpils fil.
Kods: PARXLV22

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tālr. +371 65439187

  

 PRIESTERI
prāvests
pr. Bernards Vagalis
Mob.tālr.: +371 28377893
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SVĒTDIENAS SKOLA BĒRNIEM
Katehēte grupai latviešu valodā: Ināra Ukina, mob.tālr. +371 26564245
Katehēte grupai krievu valodā: māsa Marija Angelika, mob.tālr. +371 23661689

KATEHĒZE SADERINĀTAJIEM PĀRIEM
Katehēte:  Ņina Šukste, mob.tālr. +371 22726178