09
Dec
2023
09 December 2023 00:00
Rorātmise
10
Dec
2023
10 December 2023 00:00
Adventa II svētdiena
11
Dec
2023
11 December 2023
Sv. Damāzija I, pāvesta, piemiņas diena
11
Dec
2023
11 December 2023
Vssv. Jaunava Marija, Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
13
Dec
2023
13 December 2023
Sv. Lūcijas, jaunavas un mocekles piemiņas diena
14
Dec
2023
14 December 2023
Sv. Jāņa no Krusta piemiņas diena
17
Dec
2023
17 December 2023
Adventa III svētdiena
21
Dec
2023
21 December 2023
Sv. Pētera Kanīzija, priestera un Baznīcas doktora piemiņas diena
24
Dec
2023
24 December 2023
Adventa IV svētdiena