Katehēze bērniem

Daugavpils Dievmātes baznīcas svētdienas skolā tiek sagatavoti bērni pirmajai svētajai Komūnijai, Iestiprināšanas sakramentam; saderinātie tiek sagatavoti Laulības sakramentam.

Nodarbības notiek latviešu, poļu un krievu grupās. Pierakstīšanās svētdienas skolai notiek septembrī.

Neskatoties uz vecumu vai ticības zināšanu līmeni, visi ir mīļi aicināti saņemt kristīgo izglītību pie mūsu katehētēm:

Krievu grupa:

shemakovska

Alla Šemakovska, tel. 28201973

  

Latviešu grupa:

monika

Monika, tel. 26194777