Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Mēdz būt tik cildeni prieki un tik dziļas ciešanas, ko ar vārdiem izteikt nav iespējams.
Izbaudot neizsakāmu laimi, tāpat kā ārkārtēju grūtību brīžos, klusums ir dvēseles pēdējais līdzeklis.
     

 

 

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija. 18.07.2021.g.