Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

     “Drosmi, drosmi, bērni allaž ir Dieva dāvana.    

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija