Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

    “Tukša iedomība ir ienaidnieks, kas apdraud jo īpaši personas, kuras sevi veltījušas Kungam un pieliek pūles garīgajā dzīvē. 
     Tāpēc iedomību pamatoti uzskata par tādas dvēseles sērgu, kura tiecas uz pilnību. Svētie to ir dēvējuši par "tārpu, kas sagrauž svētumu".

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Procesija ar 4 evaņģēlijiem