Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze

“Nē, Dievs nevar jūs pamest, ja jūs neatlaidīgi paliekat pie apņemšanās nepamest Viņu.
Pasaule gan varētu sagrīļoties un iekrist tumsībā, pazust dūmos…
Bet Dievs ir ar mums. No kā tad lai baidāmies?
Ja Dievs paliek pat tumsībā, zibeņu un pērkona grāvienu vidū, vai mums nav jāpriecājas, zinot, ka esam Viņam tuvu?”

 

TĒVS PIO
“Domu graudi katrai dienai”

  • Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija. 18.07.2021.g.