Katehēze bērniem

Daugavpils Dievmātes baznīcas svētdienas skolā tiek sagatavoti bērni pirmajai svētajai Komūnijai, Iestiprināšanas sakramentam; saderinātie tiek sagatavoti Laulības sakramentam.

Nodarbības notiek latviešu, poļu un krievu grupās. Pierakstīšanās svētdienas skolai notiek septembrī.

Neskatoties uz vecumu vai ticības zināšanu līmeni, visi ir mīļi aicināti saņemt kristīgo izglītību pie mūsu katehētēm:

Krievu grupa:

Māsa Marija Angelika, tel. +371 23661689

  

Latviešu grupa:

Ināra Ukina, tel. +371 26564245