KARMELA KLUSUMA REKOLEKCIJAS

kkr0220201

KARMELA KLUSUMA REKOLEKCIJAS
Aglonā 2020.g.7.-9.februārī
"Mierīgu un klusu es darīju savu dvēseli." (Ps 131)

Konferences:pr. Daumants Abrickis

Ievads lūgšanā ar Dieva Vārdu - m.Sofija (Irēna Ošmjanska)

audio ic3audio ic3- Audio