cristPirmdien, 18. janvārī, sāksies tradicionālā Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību, kura noslēgsies 25. janvārī, apustuļa Pāvila atgriešanās svētkos. Šogad lūgšanu un pārdomu tekstus nedēļai ir sagatavojušas māsas no kopienas “Grandchamp”. Kā nedēļas moto viņas ir izvēlējušās Jēzus sacītos vārdus: “Palieciet manī un nesiet daudz augļu.” Šie vārdi izskan Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā, un šīs nodaļas fragmenti tiks izmantoti katras dienas meditācijās.

54. Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību izstrādātais materiāls balstās uz trim pilastriem: lūgšana, kopienas dzīve, viesmīlība. Šīs ir galvenās vērtībās arī kopienas dzīvē. Pirmajā dienā meditācija būs saistīta ar Dieva aicinājumu, otrajā pārdomāsim, ko nozīmē iekšējais briedums, pēc tam lūgsimies, lai Kristus mūs vieno vienā miesā. Nākamo dienu tēmas būs: kopīga lūgšana, ļauties, lai Dieva Vārds mūs pārveido, pieņemt citus, augt vienotībā, izlīgt ar radību.

Kopiena “Grandchamp” Šveicē izveidojās 20. gs. 30. gados. Patlaban to veido 50 māsas no dažādām konfesijām, valstīm, kultūrām, tādējādi liecinot par to, ka vienotība ir iespējama. Māsas dzīvo Šveicē, Holandē un Francijā un savu dzīvi velta lūgšanai par kristiešu vienotību un rūpēm par radību.

Lūgšanu un meditāciju teksti, kā arī ieteikumi un teksti šīs nedēļas dievkalpojumu svinēšanai dažādās valodās ir pieejami Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes mājaslapā.

Lūgšanu nedēļā par kristiešu vienotību īpašas tikšanās, lūgšanas un raidījumus, lai labāk iepazītu citu konfesiju kristiešus, piedāvās Radio Marija Latvija. Tā, piemēram, raidījumā “Saruna ar bīskapu”, kas radio izskanēs 18. janvārī pl. 17, viesosies Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons. Jau tagad ir iespēja radio nosūtīt savu jautājumu bīskapam, lai raidījuma laikā viņš uz to varētu atbildēt.

KABIA

Swieto Trzech Kroli 2021

Tie ir vieni no vissenākajiem kristīgajiem svētkiem - Austrumos tos svinēja jau 3. gadsimtā. Apmēram simts gadus vēlāk šos svētkus sāka svinēt arī Rietumos, kur tie tika atzīmēti kā Triju Ķēniņu diena.

Svētā Mateja evaņģēlijs vēsta par Austrumzemju gudrajiem, kuri, sekojot zvaigznei, ieradās Jeruzalemē un Betlēmē, kur meklēja jaundzimušo jūdu karali. „Iegājuši mājā, viņi redzēja Bērnu ar Viņa Māti Mariju un, krītot uz vaiga, Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savus krājumus un pasniedza Viņam dāvanas: zeltu, vīraku un mirres."

Kunga parādīšanās, grieķu valodā saukta par Epifania (KBK, 528), nozīmē Dieva atklāšanos cilvēka veidolā. Svinot Kunga parādīšanās svētkus, Rietumu liturģijā uzsvars tiek likts uz Trīs ķēniņiem. Austrumu gudro, kurus pie Jēzus atveda zvaigzne, paklanīšanās norāda, ka Kristus piedzimšana ir aizkustinājusi visu pasauli (zvaigzni, tātad arī kosmosu). Pie Viņa ierodas pagāni (gudrie), lai atdotu godu Dievam. Šis notikums norāda, ka ir iespējams iepazīt Dievu, ja meklē patiesību par pasauli un cilvēku.

Gudrie, kas ieradās pie Jēzus, sniedza dāvanas. Saskaņā ar tradīciju tās bija: zelts - karaliskā goda simbols; vīraks - priesteriskās cieņas simbols, un mirres - simbols tam, ka piepildījušies mesiāniskie pravietojumi, kā arī norāde uz Pestītāja nāvi. Vienlaikus tās apliecināja ticību Kristum kā patiesam cilvēkam (mirres), patiesam Dievam (vīraks) un Karalim (zelts).

Ar Kunga parādīšanās svētkiem tiek saistīta krīta, vīraka un ūdens svētīšanas tradīcija. Ar svētītu krītu uz dzīvokļa durvīm tiek uzrakstīti burti +K+M+B, kā arī gads. Šie burti tiek skaidroti kā trīs ķēniņu iniciāļi. Viduslaikos tos lasīja citādāk. Uzraksts „+C+M+B" (Kaspers latīniski tiek rakstīts kā C) pauda svētību: Lai Kristus svētī Tavu namu! (Christus mansionem benedicat!)

Nav daudz vēsturisku liecību par to, kas bija šie trīs ķēniņi, bet ir daudz leģendu un spekulāciju. Tautas tradīcija, ņemot vērā dāvanu skaitu, uzskata, ka tie bija trīs ķēniņi. Tikai VI gadsimta tradīcijā sāka runāt par to, ka tie bija ķēniņi, savukārt par Kasperu, Melhioru un Baltazaru tos sāka dēvēt vēl pēc 300 gadiem.

 

Foto: www.radiozet.pl
Pārpublicēts no www.tolstovs.lv

logo 

 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA W STYCZNIU

1 stycznia, piątek Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki Maryi
  09.00  . Msza Św., Wystawienie w języku polskim
  11.00   Różaniec w języku łotewskim
  12.00    Msza Św. w języku łotewskim
  15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w języku rosijskim
  16.00   Msza Św. w języku rosijskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza Św. w intencji żywych, Litania do Najświętszego
Serca Pana Jezusa, Depozycja
w języku polskim
 
2 stycznia, sobota I Sobota Miesiąca
  07.00   Msza Św. w języku łotewskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza Św. przy ołtarzu Matki Boskiej z Lourdes o powołania kapłańskie i zakonne w języku polskim
 
3 stycznia, niedziela II niedziela Bożego Narodzenia
  08.30   Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30   Msza Św. w języku polskim
  11.00   Różaniec w języku łotewskim
  12.00   Msza Św. w języku łotewskim
  15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w języku rosijskim
  16.00   Msza Św. w języku rosijskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
6 stycznia, środa Uroczystość Objawienia Pańskiego
Poświęcenie kadzidła, mirry i złota
  09.30   Msza Św., Wystawienie w języku polskim
  12.00   Msza Św. w języku łotewskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
10 stycznia, niedziela  
Święto Chrztu Pańskiego
  08.30   Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30   Msza Św. w języku polskim
  11.00   Różaniec w języku łotewskim
  12.00   Msza Św. w języku łotewskim
  15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w języku rosijskim
  16.00   Msza Św. w języku rosijskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza Św., Depozycja w języku polskim
    
11 stycznia, poniedziałek Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes
  09.30   Msza Św. przy ołtarzu Matki Boskiej z Lourdes w języku polskim
  11.00   Różaniec w języku łotewskim
  12.00   Msza Św., Błogosławieństwo chorych w języku łotewskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza Św. w języku polskim
 
17 stycznia, niedziela II niedziela zwykła
  08.30   Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30   Msza Św. w języku polskim
  11.00   Różaniec w języku łotewskim
  12.00   Msza Św. w języku łotewskim
  15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w języku rosijskim
  16.00   Msza Św. w języku rosijskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
24 stycznia, niedziela III niedziela zwykła
  08.30   Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30   Msza Św. w języku polskim
  11.00   Różaniec w języku łotewskim
  12.00   Msza Św. w języku łotewskim
  15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w języku rosijskim
  16.00   Msza Św. w języku rosijskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza Św., Depozycja w języku polskim
 
25 stycznia, poniedziałek Nawrócenie św. Pawła Apostoła, święto
  07.00   Msza Św. w języku polskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza Św. w języku polskim
 
30 stycznia, sobota Ostatnia sobota miesiąca
  07.00   Msza Św. w języku łotewskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza Św. Zbiorowa za zmarłych w języku polskim
 
31 stycznia, niedziela IV niedziela zwykła
  08.30   Msza Św., Wystawienie w języku łotewskim
  09.30   Msza Św. w języku polskim
  11.00   Różaniec w języku łotewskim
  12.00   Msza Św. w języku łotewskim
  15.00   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec w języku rosijskim
  16.00   Msza Św. w języku rosijskim
  17.30   Różaniec w języku polskim
  18.00   Msza Św., Depozycja w języku polskim
 

 

apsv11

121 145079581310

Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy świecę. Jedno miejsce przy stole pozostawiamy wolne jako znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem z nami zasiąść do wigilii (np. o zmarłych z rodziny). Następnie cała rodzina i wszyscy zgromadzeni wokół stołu odmawiają modlitwę przed wieczerzą. Poprowadzić ją powinien ojciec rodziny albo dziadek czy osoba najstarsza z obecnych.

W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

ZAPALENIE ŚWIECY
Ojciec lub matka zapala świecę na stole i mówi: Światło Chrystusa. 
Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.
Najstarszy z dzieci zapala światełka na choince.

ZS .

24. decembris, ceturtdiena 

   07.00   sv. Mise   LV
MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS PIEDZIMŠANA, lieli svētki
   16.00   Bētlemes pasvētīšana, sv. Mise   PL
   18.00   sv. Mise   LV

25. decembris, piektdiena

   09.30   sv. Mise   PL
   11.00   Rožukronis   LV
   12.00   sv. Mise   LV
   15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis   RU
   16.00   sv. Mise   RU
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   sv. Mise   PL

26. decembris, sestdiena Sv. Stefans, pirmmoceklis, svētki

   09.30   sv. Mise   PL
   11.00   Rožukronis   LV
   12.00   sv. Mise   LV
   15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis   RU
   16.00   sv. Mise   RU
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   kopīgā sv. Mise par mirušiem   PL

27. decembris, svētdiena Sv. Ģimene – Jēzus, Marija, Jāzeps, svētki
Sausā vīna un sulas pasvētīšana

   08.30   sv. Mise, Uzstādīšana   LV
   09.30   sv. Mise, Svētais Dievs   PL
   11.00   Rožukronis   LV
   12.00   sv. Mise par tautu   LV
   15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis   RU
   16.00   sv. Mise   RU
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   sv. Mise, Depozīcija   PL

28. decembris, pirmdiena Sv. Nevainīgie bērniņi, mocekļi, svētki

   07.00   sv. Mise   PL
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   sv. Mise   PL

31. decembris, ceturtdiena Vecā gada noslēgums

   07.00   sv. Mise   LV
   17.30   Rožukronis   LV
VSSV. JAUNAVA MARIJA, DIEVA MĀTE, lieli svētki
   18.00   sv. Mise, Uzstādīšana, TE DEUM LAUDAMUS   LV

1. janvāris, piektdiena Mēneša I piektdiena

   09.30   sv. Mise   PL
   11.00   Rožukronis   LV
   12.00   NĀC SVĒTAIS GARS, sv. Mise, litānija Dievmātes godam   LV
   15.00   Žēlsirdības kronītis, Rožukronis   RU
   16.00   sv. Mise   RU
   17.30   Rožukronis   PL
   18.00   kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Litānija Jēzus Sirds godam, Depozīcija   PL

 

7398c634cfKad tradicionāli ir dzimis Kristus?
Īstā Kristus dzimšanas diena nav zināma, jo Evaņģēliji par to klusē. Tie stāsta par Jēzus piedzimšanas faktu. Ēģiptē 3. gs., kā liecina Baznīcas tēvs Klements no Aleksandrijas, Jēzus Kristus dzimšanas diena tika svinēta 25. martā. Arī citās austrumu zemēs šo dienu saistījuši ar pavasara saulgriežiem.

Romā 25. decembri kā Kristus dzimšanas dienu sākuši svinēt ap 336. gadu. Ķeizars Marks Aurēlijs 274. gadā par godu „neuzvaramā saules dieva” dzimšanai 25. decembri izsludināja par valsts svētkiem, lai stiprinātu pagānu valsti. Lai mazinātu šo pagānisko svētku iespaidu, kristieši sākuši svinēt 25. decembri kā Jēzus Kristus dzimšanas dienu, kas ir „pasaules Gaisma” (Jņ 8, 12) un „Taisnības saule” (Mt 3, 20).

No Romas šī tradīcija ātri izplatījās Āfrikā, Spānijā, Ziemeļitālijā, Gallijā.

Austrumos 6. janvāris (Epiphania – Kristus atklāšanās) sākumā bija veltīts Kristus dzimšanas piemiņai, bet 5. gs. šo dienu sāka svētīt par piemiņu trim austrumu gudrajiem (Zvaigznes diena). Tagad visas pasaules kristieši Jēzus dzimšanas dienu svin 25. decembrī, izņemot armēņus, kas vēl arvien šo notikumus saista ar 6. janvāri.

DDMD dec LV jauns 1

DDMD dec LV jauns 2

 

sv Josifs

Апостольская пенитенциария предоставила верующим возможность в течение года получить особые индульгенции, связанные с почитанием святого Иосифа, «главы небесного семейства из Назарета»; особое внимание уделяется тем, кто страдает в это время пандемии. Напомним, что индульгенция – это не отпущение грехов, но освобождение от временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена в Таинстве Исповеди; этот дар Церкви может быть получен не только для себя, но и для усопших, для отпущения их временной кары в чистилище.

Святой Иосиф – это «сокровище, которое Церковь продолжает открывать», говорится в новом декрете Апостольской пенитенциарии за подписью кардинала Мауро Пьяченцы. Папа Франциск посвятил Обручнику Пресвятой Девы специальный год по случаю 150-летия его провозглашения небесным покровителем Вселенской Церкви. Отсюда возникло решение пенитенциарии: в соответствии с волей Святейшего Отца предоставить верующим полную индульгенцию (с 8 декабря 2020 по 8 декабря 2021 года) на обычных условиях, в которые входят Таинство Исповеди, Святое Причастие и молитва о нуждах Папы Римского.

josifa gim

По случаю 150-летия провозглашения святого Иосифа покровителем Вселенской Церкви Папа Франциск опубликовал апостольское послание Patris corde («Отцовским сердцем»), а также провозгласил специальный церковный Год святого Иосифа.

Возлюбленный и нежный отец, внимательный и принимающий; трудолюбивый отец, преисполненный креативной смелости; отец, всегда остающийся в тени: такими словами Папа Франциск описывает святого Иосифа в апостольском послании Patris corde («Отцовским сердцем»). Новый документ обнародован 8 декабря по случаю 150-летия провозглашения Обручника Пресвятой Девы Марии небесным покровителем Католической Церкви. 8 декабря 1870 года этот титул святому Иосифу присвоил Папа Римский Пий IX, опубликовав декрет Quemadmodum Deus. В ознаменование этой годовщины Папа Франциск объявил особый церковный год, посвящённый приёмному отцу Иисуса, который продлится с сегодняшнего дня по 8 декабря 2021 года..