Sv.Kazimirs14. martā Baznīca godina svētā Kazimira piemiņu. Mūsu kaimiņzemes Lietuvas debesīgais aizbildnis dzīvoja laikā no 1458. līdz 1484. gadam. Kazimirs piedzima Krakovā sava tēva – Polijas karaļa un Lietuvas lielprinča Kazimira IV pilī. Viņa māte Elizabete no Austrijas bija imperatora Albrehta Otrā Hapsburga meita. Kazimirs bija trešais bērns starp astoņām karaliskās ģimenes atvasēm.

 

Kāds tad bija svētais Kazimirs? Viņa pirmais skolotājs, vēlākais poļu bīskaps Jans Dlugožs savu audzēkni raksturoja kā izcilu, reti talantīgu un zinošu jaunekli. Cits skolotājs, itālietis Kallimahs Buonakorsi, kas Kazimiram pasniedza retorikas mākslu, atcerējās viņu kā divus adolescens - svētu jaunekli. Kāds prūšu hronists savukārt, viņu sauc par ļoti gudru un tikumīgu, par kuru cilvēki runā tikai labu.

 

1471. gada rudenī, kad Kazimirs bija tikai 13 gadus vecs, vecāki viņu sūtīja uz Ungāriju, lai ieņemtu karaļa troni, uz kuru mātei Elizabetei bija sukcesijas tiesības. Nākamā gada pavasarī Kazimirs atgriezās Krakovā, kur turpināja izglītību. Tai pašā laikā vecākais brālis Ladislavs mantoja Bohēmijas troni, bet princis Kazimirs kļuva par pretendentu uz sava tēva troni. 16-17 gadu vecumā Kazimirs sāka apceļot karaļvalsti, lai gūtu peredzi tās pārvaldē. Divdesmit divu gadu vecumā tēvs viņu iecēla par valsts līdzpārvaldnieku, bet vēlāk viņš pārvaldīja Poliju, kamēr tēvs palika Lietuvā. Kazimirs nostiprināja valsti, atmaksāja parādus, izskauda noziedzību provincēs, reformēja galmu un atjaunoja draudzīgas attiecības ar Svēto Krēslu, kas bija novājinājušās tēvam Kazimiram IV uzturot kontaktus ar husītiem.

 

marta2

Марфа (из Вифании) – одна из первых учениц Иисуса Христа, в ее (вместе с братом Лазарем и сестрой Марией) доме любил останавливаться Господь. Имя «Марфа» – арамейского происхождения, означающее «хозяйка», «госпожа».

Marta vstreca Упоминания о Марфе имеются в двух Евангелиях: от Луки и от Иоанна.
В Евангелии от Луки (Лк 10,38-42) Марфа с сестрой Марией проживает в неком неназванном по имени селении и принимает у себя в доме странствующего по дорогам Палестины Иисуса. Марфа хочет встретить гостя с честью и заботится о большом угощении, в то время как ее сестра Мария, сидя у ног Учителя, слушает Его наставления. Такое поведение, вообще говоря, противоречило нормам поведения женщины в иудейском мире, и Марфа просит, чтобы Иисус призвал ее сестру заняться хлопотами по хозяйству. В ответ Иисус заявляет, что Мария «избрала благую часть, которая не отнимется у нее», а суетиться сверх меры не нужно.

miniatiura

The resurrection day 1Мария Магдалина – преданная ученица Иисуса Христа, входившая в группу женщин, везде следовавших за Учителем и «служивших Ему имением своим» (ср. Лк 8,2-3). Она стояла у подножия креста на Голгофе (Мф 27,56 и др.), была свидетельницей погребения Иисуса (Мф 28,61 и др.), а рано утром первого дня недели, вместе с некоторыми другими женщинами, пошла к гробнице Христа, чтобы помазать Его тело благовониями (Мф 28,1; Мк 16,1-8). Здесь Воскресший Господь явился ей, хотя и в измененном облике, а она узнала Его, когда Он окликнул ее по имени. Таким образом, согласно Евангелию от Иоанна (Ин 20,11-18), Мария Магдалина удостоилась первой увидеть Воскресшего Иисуса и возвестить о Его Воскресении апостолам и прочим ученикам.

Св. Антоний Падуанский – один из самых почитаемых святых в католическом мире. Имя «Антоний» носят некоторые пастыри, трудившиеся в нашей епархии прежде или трудящиеся в ней теперь. Редакция «СКГ» от всей души поздравляет именинников.

Antonio 1Отметим, что святой Антоний Падуанский почитается не только католиками, но даже некоторыми мусульманами. Например, храм в Стамбуле, воздвигнутый в его честь, всегда полон молящихся, многие из которых исповедуют ислам. Они так же ожидают помощи от Святого, слывущего великим чудотворцем. Слава чудотворца окружала св. Антония уже при жизни. В его «Житии» описано, как его не раз видели с Младенцем Иисусом на руках (что нашло отражение в его позднейшей иконографии) и проповедующим в разных местах одновременно; как рыбы собирались в огромном количестве и высовывали головы из воды, слушая его проповедь; как голодная лошадь отказалась от корма и преклонила колени, когда Святой проходил мимо со Святыми Дарами; как разбитый стакан стал целым по его молитве; как отрезанная нога приросла тотчас, как только Святой приставил ее к месту; как заговорил младенец нескольких дней отроду и назвал по имени своего отца, чем рассеял его сомнения; как чудесным образом воскрес другой младенец, умерший в колыбельке, пока его мама слушала проповедь Святого; как сердце богача, на похоронах которого Антоний сказал, что тот оставил сердце свое среди своих сокровищ, действительно было найдено среди богатств умершего. Однако же нам следует задуматься: неужели слава Святого обусловлена только его чудотворческим даром? Не связано ли с его жизнью иное, более глубокое послание Церкви и миру?

12 июля (29 июня) Греко-Католическая и Православная Церкви совершают общий праздник в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

ppПразднуя в этот день их память, Церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла; воспевает в них образ обращения согрешающих и исправляющихся.

Catherine of Siena

Sv. Katrīna no. Sjēnas, jaunava,
Baznīcas doktore un Eiropas aizbildne
(29.aprīlis, piemiņas diena)

Māsa Marija Magdalēna Dortelmane OP, tēvs Meinholds Lorums OP

Māsa Marija Magdalēna Dortelmane OP (1950), kopš 1982. gada kontemplatīvā dominikāniete Klauzenes Sāpju Dievmātes klosterī Vācijā, šobrīd pilda noviču audzinātājas pienākumus.

Tēvs Meinholds Lorums OP (1935-2001), 1959. gadā iestājies dominikāņu ordenī, 1965. gadā iesvētīts par priesteri, kalpojis kā dominikāņu ordeņa vēstures un garīguma pasniedzējs, sprediķotājs un rekolekciju vadītājs.

Ar šo biogrāfiju autori vēlas pietuvināt sv. Katrīnas dzīvi un garīgo pieredzi. Tā kā vienīgi pašas svētās raksti atklāj pilnīgas atziņas dziļumus, tad autoru nolūks ir sniegt tikai pirmo iespaidu, lai modinātu interesi un pamudinātu uz personīgām studijām. Tam ir pievienojami vēl citi svarīgi avoti: Raimonda no Kapujas Legenda maior, Tomasa no Sjēnas Legenda minor un Suplementum, kā arī kanonizācijas procesa akti no Kastello, kura rezultātā Katrīna tika pasludināta par svēto.

Adalbert Святой Адальберт Пражский (лат. Adalbertus Pragensis), он же Войтех или Войцех (по-чешски Vojtěch, по-польски Wojciech) (955, Либице, Чехия – 23 апреля 997, Пруссия, ныне Калининградская область, Россия) – епископ Праги (982-989, 993 гг.), устроитель церковной жизни, миссионер, запечатлевший свое свидетельство язычникам мученической смертью. Особо почитаем в Чехии, Польше и Венгрии. Ему приписывается авторство старейших известных чешских и польских духовных песен: «Господи, помилуй ны!» и «Богородицы» (Bogurodzica).

miniatiura 11

Георгий, прозванный Победоносцем (известен также как Георгий Каппадокийский или Георгий Лиддский) – весьма популярный в традиционном благочестии святой, мученик, принявший смерть за Христа во время гонений императора Диоклетиана в 303 или 304 году.

Aplikacja Faustyna

Святая Фаустина Ковальская – польская монахиня из Конгрегации Сестер Божией Матери Милосердия, с чьим именем связано распространение во всём мире культа Божия Милосердия, всем известные атрибуты которого – образ Иисуса Милосердного, Венчик к Милосердию Божию, Новенна к Милосердию Божию, установленный на воскресенье октавы Пасхи праздник Божия Милосердия…

HelenaKowalska Хелена (так будущую святую монахиню нарекли в Крещении) была третьим их десяти детей бедной четы Станислава и Марианны Ковальских. Она родилась в деревне Глоговец в окрестностях города Лодзь (тогда – на территории Российской империи) 25 августа 1905 г. Глава семейства был плотником, но также занимался и крестьянским трудом.
Хелена с детства переживала мистические состояния («видения» и «внутренние диалоги»). Она окончила лишь два класса начальной школы, а в пятнадцать лет заявила о своем твердом решении стать монахиней. Но в монастырь тогда нужно было поступать с «приданным», а бедная семья Хелены не могла ей этого обеспечить. После того, как ей в видении явился Иисус и подтвердил, что желает видеть ее монахиней, Хелена, ничего не говоря родным, уехала в Варшаву, где по протекции одного священника устроилась домработницей в хорошую верующую семью.

Хелена ходила от дверей одного монастыря к дверям другого, везде получая отказ. Наконец, когда ей уже исполнилось 20 лет, настоятельница обители Сестер Божией Матери Милосердия, повинуясь не вполне понятному ей самой внутреннему наитию, согласилась принять ее в число послушниц. В народе эту конгрегацию называли «сестрами-магдаленками», и само прозвище указывало на ее харизмат: оказывать помощь падшим женщинам и девушкам, желавшим изменить свою жизнь, а также предоставлять убежище женщинам, оказавшимся в опасности.
Послушание Хелены включало в себя работу на кухне, а в качестве дополнительных обязанностей – еще и в огороде, и в пекарне. Хелену смущало почти полное отсутствие времени на молитвенное созерцание, к которому она так стремилась, но Иисус опять явился ей и подтвердил, что хочет видеть ее именно в этом ордене. Хелена приняла монашеское имя Фаустина и выучилась общению с Господом среди многочисленных повседневных обязанностей.

cecilija 1

Святая Цецилия – римская мученица III столетия. Считается небесной покровительницей церковной музыки.

Цецилия родилась около 200 г. в аристократической римской семье и уже в ранней юности стала христианкой. Она принесла Господу тайный обет целомудрия, под пышными одеждами, приличествующими ее положению, носила власяницу, а всё свободное время посвящала помощи неимущим.