Svētā Klementa I, pāvesta un mocekļa Svētā Kolumbāna, abata piemiņas diena

Pasākumi
Datums: 2023. gada 23. Novembris

Svētā Klementa I, pāvesta un mocekļa Svētā Kolumbāna, abata piemiņas diena 

SVĒTAIS KLEMENTS I  bija pāvests I gs. beigās. Viņš bija pirmais no apustuliskajiem tēviem, kurš daudz darīja, lai nostiprinātu Romas bīskapa autoritāti. Ķeizara Trajāna laikā viņš tika izsūtīts uz Krimas pussalu. Tomēr pat izsūtījumā Klements I turpināja dedzīgi sprediķot un, kā vēsta tradīcija, panāca septiņdesmit piecu jaunu baznīcu celtniecību. Pāvesta panākumi sadusmoja ķeizaru, un viņš pavēlēja Klementu I noslīcināt jūrā.
Ir saglabājušies 20 svētā Klementa I sprediķi un skaista vēstule korintiešiem, kurā viņš aicina kristiešus stiprināt savstarpēju mieru un vienotību.

SVĒTAIS KOLUMBĀNS dzimis Īrijā VI gs. sākumā. Viņš saņēmis klostera audzināšanu un kļuvis par mūku. 30 gadu vecumā Kolumbānu iesvētīja par priesteri. Drīz viņš sajuta aicinājumu kļūt par misionāru un devās uz Burgundiju, kur viņa dibinātajos klosteros īsā laikā bija jau simtiem mūku. Vēlāk viņš apmetās pie langobardu ķēniņa Agilulfa un, dedzīgi sprediķojot un rakstot, uzstājās pret ariāņu maldu mācībām.

Meditācija

Lai gavilē zeme Kunga vaiga priekšā, jo Viņš nāk! (Ps 96, 11)

Un visi meža koki līksmos aiz prieka. (Ps 96, 12)

Kungs nāca pirmo reizi, lai tiesātu zemi. Tagad Viņš satiks līksmes pilnus tos, kuri ieticēja Viņa pirmajai atnākšanai.

Ja tu esi netaisnīgs, vai tiesnesis nebūs taisnīgs? Ja tu esi melis, vai patiesība kļūs nepatiesa? Bet, ja vēlies, lai tiesnesis ir žēlsirdīgs, pats kļūsti žēlsirdīgs, pirms vēl Viņš nāk. Piedod, ja kāds tevi apvainojis, dalies labumos, kas tev pieder pilnībā.

Un ko citu gan tu dosi, ja ne to, ko esi saņēmis no viņa, tā ir kā parāda atdošana. Kas tev pieder, ko neesi saņēmis? (1 Kor 4, 7)

Lūk, kādi upuri ir Dievam ļoti patīkami: žēlsirdība, pazemība, pateicība, miers, mīlestība. Ja šos upurus nesīsim Viņa priekšā, mēs ar pateicību sagaidīsim tā tiesneša atnākšanu, kurš tiesās pasauli pēc taisnīguma un tautas — savā patiesībā. (Ps 96, 13)

(Svētais Augustīns.)

 

Pārpublicēts no www.mieramtuvu.lv

Foto: Pinterest