SVĒTĀ GARA NOSŪTĪŠANAS (Vasarsvētki)

Pasākumi
Datums: 2023. gada 28. Maijs

Vasarsvētki (Svētā Gara nosūtīšana)

"Kad Vasarsvētku diena bija pienākusi, visi viņi bija kopā Jeruzalemē. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja pūsma, un piepildīja visu māju, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās mēles it kā no uguns, kas sadalījās un nolaidās uz ikviena no viņiem. Un visi tika Svētā Gara piepildīti un iesāka runāt dažādās valodās, kā Svētais Gars deva viņiem izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visām tautām zem debess. Kad šī balss atskanēja, daudzi sanāca kopā un apjuka, jo ikviens dzirdēja tos runājam savā valodā. Un visi samulsa un brīnījās, sacīdami: “Lūk, vai tie visi, kas runā, nav galilejieši? Un kā mēs ikviens dzirdējām savu valodu, kurā mēs dzimuši. Mēs dzirdējām viņus mūsu valodās sludinām Dieva lielos darbus.”
Apustuļu darbi 2,1-8.11

 

Lai bailes pazūd!

Baznīca piecdesmit dienu garo Lieldienu laiku noslēdz ar ne mazāk nozīmīgiem svētkiem - Vasarsvētkiem. Šajā dienā, kad jūdi pulcējās Jeruzalemē pieminēt notikumus Sinaja tuksnesī, Dieva Gars ugunsmēļu veidā nolaidās pār Mariju un apustuļiem un piepildīja viņus ar savu spēku (Apd 2: 1 - 5).

Dievbijīgi jūdi šajā dienā atcerējās izceļošanas notikumus, kad 50 dienas pēc Pashas jēra upurēšanas un iziešanas no Ēģiptes zemes Dievs Mozum deva 10 baušļus un noslēdza ar Izredzēto tautu derību. Ar Jēzus dzīvi sākas jauns posms. Dievs noslēdz jaunu derību ar savu tautu. Tā vairs nav tauta, kas apvieno kādas konkrētas valodas un kultūras pārstāvjus. Šī ir Dieva tauta, kurā ir vieta ikvienam, kura apvieno visu kultūru un valodu cilvēkus. Šajā tautā tiek uzņemts ikviens neatkarīgi no savas ādas krāsas, vecuma, dzimuma, politiskās pārliecības, izglītības, sabiedriskā statusa. Šī Dieva tauta ir svētā Baznīca, kuru dibināja Jēzus Kristus uz 12 apustuļu pamata.

Arī tu vari saņemt Dieva Garu. Tā nekad nevar būt par daudz! Tu to vari lūgt vēl un vēl! Lūdz, lai arī tu būtu piepildīts ar Dieva Garu, kā mācekļi bija piepildīti. Ļauj Dieva Garam sevi vadīt. Nebaidies!

Apustuļi, kas iepriekš slēpās aiz aizslēgtām durvīm un bija noskumuši par Jēzus aiziešanu, tajā pašā Svētā Gara saņemšanas brīdī dodas ārā un nebaidās stāstīt par Jēzu, Viņa dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos, par Svēto Garu un grēku piedošanu (Apd 2:14-39). Varbūt arī tu no kaut kā baidies? Tevi kaut kas nomāc? Kaut kas neļauj brīvi baudīt dzīvi visā tās pilnībā? Māc neziņa? Varbūt kautrējies no savas ticības vai baidies pieņemt jebko, kas ir ārpus tavas ierastās ikdienas? Lūdz, lai arī tevi piepilda Svētais Gars! Uztici savas bailes, nedrošību, šaubas Dievam un lūdz, lai Svētā Gara liesma aizdedzina tavu sirdi ar mīlestību pret Dievu un tuvāko un izkliedē visu to tumsu, kas tevi biedē un nomāc.

Kā var zināt, vai esi piepildīts ar Svēto Garu? Svētais Pāvils tev palīdzēs to uzzināt, pārdomājot Svētā Gara augļus Vēstulē galatiešiem (5:16-25). Vai tevī ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticība, lēnprātība, atturība? Lūdz Svētā Gara žēlastību, lai arī tavā ikdienā viņš pamodina šīs spējas!

Baidies, ka netiksi galā ar saviem kristieša un profesionālajiem pienākumiem? Lūdz Svētā Gara dāvanas to izpildīšanai (1 Kor 12:3-13)! Bet atceries, ka šīs dāvanas tev ir dotas, lai nestu labus augļus, nevis lai izmantotu savam labumam vai kļūtu augstprātīgs (1 Kor 13).

Iedomājies! Pats Dievs vēlas tevī iemājot un parādīt savu spēku! Viņš vēlas kopā ar tevi darīt brīnumus! Vairot pasaulē mīlestību, mieru un prieku! Ļauj Dieva Garam sevi piepildīt! Ļauj Viņam sevi vadīt. Lūdz, lai Viņš aizdzen visas bailes, nedrošību un kaunu. Un tu pieredzēsi Dieva spēku savā dzīvē, Dieva brīnumus, kas nebeidz pārsteigt.

Priecīgus Vasarasvētkus!

Pēteris Skudra

 

Pārpublicēts no www.katolis.lv