Svētais Filips Neri

Pasākumi
Datums: 2023. gada 26. Maijs

Sv. Filips Neri (1515-1595) piedzima Florencē, bet lielāko dzīves daļu pavadīja Romā. Jaunībā viņš mācījās benediktīniešu klosterī, tomēr mācības nepabeidza. Kā lajs viņš iesāka apustulisku darbu - apmeklēja slimniekus, lai tos iepriecinātu ar savu asprātību un iesaistītu garīgās sarunās, tikās ar visu kārtu un vecumu cilvēkiem, cenzdamies izmantot katru iespēju atgriezt dvēseles. Pēc vairākkārtīgiem vietējo garīdznieku pamudinājumiem Filips Neri pabeidza teoloģijas studijas un kļuva par priesteri. Viņš veica savus pienākumus prieka, mīlestības un kalpošanas garā. Baznīca, runājot par svēto Filipu Neri, min svētā Augustīna vārdus: „Apustulis mums pavēl priecāties, bet Kungā, ne pasaulē!”


Pārpublicēts no www.katolis.lv