logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA NOVEMBRĪ

 

Ticīgie var saņemt pilnas atlaidas, kuras drīkst upurēt tikai par mirušajiem. Laikā no 1. – 30.novembrim (ieskaitot) dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par mirušajiem (kaut vai tikai domās), jebkurā dienā apmeklēs baznīcu un tur noskaitīs Tēvs Mūsu… un Es ticu…
 
31. oktobris, sestdiena Vispasaules svētdarīšanas diena
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.00 Rožukronis – rožukroņa mēneša noslēgums poliski
VISI SVĒTIE, lieli svētki
  17.30 Vesperes  
  18.00 kopīgā sv. Mise par mirušajiem, Aizlūgums par mirušajiem poliski
 
1. novembris, svētdiena  
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise, Svētais Dievs poliski 
  11.00 Rožukronis latviski
  12.00 Sv. Mise par tautu, Jēzus Sirds dievkalpojums latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija, Aizlūgums par mirušajiem poliski
 
2. novembris, pirmdiena VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA
Ziedojumi Rēzeknes-Aglonas diecēzes Kūrijas atbalstam
  09.30 Sv. Mise, aizlūgums par mirušajiem poliski
  11.00 Rožukronis latviski 
  12.00 Sv. Mise, aizlūgums par mirušajiem latviski
  15.00 Sv. Mise Katoļu kapos  
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 Sv.Mise, sv. Mise, aizlūguma procesija par mirušajiem: 
      I un III stacija – PL
      II un IV stacija – LV
poliski
Mirušo piemiņas dienas oktāvas laikā no 2. – 8.novembrim ieskaitot, katru dienu pēc vakara sv. Mises, aizlūguma procesija par mirušajiem.
 
6. novembris, piektdiena Mēneša I piektdiena
  07.00 Sv. Mise, Uzstādīšana poliski
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 kopīgā sv. Mise par dzīvajiem, Litānija Jēzus Sirds godam, Depozīcija,
aizlūguma procesija par mirušajiem:
      I un III stacija – PL
      II un IV stacija – LV
poliski
 
7. novembris, sestdiena Mēneša I sestdiena
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis poliski 
  18.00 sv. Mise par aicinājumiem uz garīgo kārtu pie Lurdas Dievmātes altāra,
aizlūguma procesija par mirušajiem:
      I un III stacija – PL
      II un IV stacija – LV
poliski
 
8. novembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXXII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis latviski 
  12.00 Sv. Mise par tautu, Aizlūgums par mirušajiem latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski 
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis poliski 
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija
aizlūguma procesija par mirušajiem:
      I un III stacija – PL
      II un IV stacija – LV
poliski
    
9. novembris, pirmdiena Laterāna Bazilikas Iesvētīšanas gadadiena
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis poliski 
  18.00 Sv. Mise poliski
 
11. novembris, trešdiena Vssv. Jaunava Marija, Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  09.30 Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 Sv. Mise poliski
 
15. novembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXXIII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00 Rožukronis latviski
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
22. novembris, svētdiena  
MŪSU KUNGS JĒZUS KRISTUS, VISPASAULES KARALIS, lieli svētki
Ziedojumi Starpdiecēžu Garīgā semināra atbalstam
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00 Rožukronis latviski
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
28. novembris, sestdiena Mēneša pēdējā sestdiena
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 kopīgā sv. Mise par mirušajiem poliski
 
29. novembris, svētdiena Adventa I svētdiena
Adventa vainagu pasvētīšana
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise, Svētais Dievs poliski
  11.00 Rožukronis latviski
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis krieviski
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis poliski 
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
30. novembris, pirmdiena Sv. apustulis Andrejs, svētki
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis poliski
  18.00 Sv. Mise poliski
 

 

logo 

 

 DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

 SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA OKTOBRĪ

 

Katru vakaru 17.30 – kopīga Rožukroņa lūgšana
Draudzes 40 stundu atlaidas
Oktobra mēnesī pēc sv. Mises vai citā piemērotā laikā jānoskaita Rožukroņa vienu daļu (Ench. Ind., n. 48).
Par Rožukroņa lūgšanu oktobra mēnesī pilnas atlaidas (skat. Ench. Indulg., 17. n. 1§ 1° un 2°, 62. lpp).
 
1. oktobrī, ceturtdiena Sv. Terēzes no Bērna Jēzus un Vissvētākā Vaiga,
jaunavas un Baznīcas doktore, piemiņas diena
  09.30 Sv. Mise latviski
  12.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Euharistiskā procesija latviski
 
2. oktobrī, piektdiena Draudzes atlaidu diena
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise poliski
 
3. oktobrī, sestdiena Draudzes atlaidu diena
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise poliski
 
4. oktobrī, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXVII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, Euharistiskā procesija latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
11. oktobrī, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXVIII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
18. oktobrī, svētdiena Svētais evaņģēlists Lūkass, svētki
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
25. oktobrī, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXX svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
28. oktobrī, trešdiena Svētie apustuļi Sīmanis un Jūda, svētki
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA SEPTEMBRĪ

 

   
6. septembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXIII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, Euharistiskā procesija latviski
  15.00 Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
8. septembris, otrdiena Vissv. Jaunavas Marijas dzimšana, svētki 
  09.30 Sv. Mise latviski
  12.00   latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise, Euharistiskā procesija poliski
 
10. septembris, ceturdiena  
novennas SV. STAŅISLAVA KOSTKAS godam sākums
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise, Euharistiskā procesija latviski
 
11. septembris, piektiena Lurdas Dievmāte, piemiņas diena 
   09.30 Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
  12.00 Sv. Mise, svētība slimniekiem latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
12. septembris, sestdiena Vissv. Jaunavas Marijas vārda diena, piemiņas diena 
  07.00 Sv. Mise latviski
  12.00 dievkalpojums Daugavpils pilsētas katoļu kapos  
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
13. septembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXIV svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliskii
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
18. septembris, piektdiena Sv. Staņislavs Kostka, mūks,
piemiņas diena un novennas noslēgums
  09.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, Euharistiskā procesija poliski
 
20. septembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXV svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
21. septembris, pirmdiena Sv. Apustulis un evaņģēlists Matejs, svētki
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
27. septembris, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXVI svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski

 

Oktobra mēnesī Rožukronis plkst.17.30 un Sv.Mise – 18.00.
Pilnas atlaidas par Rožukroņa lūgšanu oktobra mēnesī.

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA AUGUSTĀ

 

   
2. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XVIII svētdiena
Tiek vākti ziedojumi Rīgas Garīgā semināra atbalstam
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, Euharistiskā procesija latviski
  15.00 Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
6. augusts, ceturtdiena Kunga pārveidošanās, svētki 
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise latviski
 
9. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIX svētdiena 
  08.30 sv. Mise par tautu, Uzstādīšana latviski
   09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
10. augusts, pirmdiena Sv.Laurencijs, diakons un moceklis, svētki
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
11. augusts, otrdiena Lurdas Dievmāte un Sv.Klāra, piemiņas diena 
   09.30 Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra latviski
  12.00 Sv. Mise, svētība slimniekiem latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
14. augusts, piektdiena  
SV.BĪSKAPA MEINARDA – LATVIJAS AIZBILDŅA LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
15. augusts, sestdiena  
VISSV.JAUNAVAS MARIJAS UZŅEMŠANAS DEBESĪS, MĀRAS ZEMES KARALIENE UN AIZBILDNE, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise                                                                                latviski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Misepar tautu, lauku zāļu un augļu svētīšana                                                                                poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, lauku zāļu un augļu svētīšana                                                                                poliski
 
16. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XX svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliskii
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, Euharistiskā procesija latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
23. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXI svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
    
24. augusts, pirmdiena Sv. Apustuļa Bartolomeja, svētki
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
30. augusts, svētdiena Parastā liturģiskā laika XXII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise – I svētā Komunija poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪLIJĀ

 

   
3. jūlijā, piektdiena Sv. Ap. Toms, svētki
  09.30 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise par dzīvajiem poliski
 
4. jūlijs, sestdiena  
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Misepar aicinājumiem pie Lurdas Dievmātes altāra poliski
 
5. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIV svētdiena 
  08.30 sv. Mise par tautu, Uzstādīšana latviski
   09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise – I svētā Komunija latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
11. jūlijs, sestdiena Sv. Benedikts, abats, Eiropas aizbildnis, svētki 
   09.30 Sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra latviski
  12.00 sv. Mise, svētība slimniekiem latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise poliski
 
12. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XV svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
19. jūlijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XVI svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliskii
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
22. jūlijs, trešdiena Sv. Marija Magdalēna, svētki 
  07.00 Sv. Mise poliski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
23. jūlijs, ceturdiena Sv. Brigita, mūķene, Eiropas aizbildne, svētki
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise latviski
   
25. jūlijs, sestdiena Sv. Ap. Jēkabs, svētki
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise par mirušajiem poliski
   
26. jūlijs, svētdiena Rīgas Metropolijas Dievnamu iesvētīšanas gadadiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Kapusvētki Katoļu kapos  
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
       

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JŪNIJĀ

 

Visu mēnesi pēc vakara sv. Mises litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam.
   
   
1. jūnijā, pirmdiena Vssv. Jaunava Marija – Baznīcas Māte, svētki 
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis  
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
4. jūnijs, ceturdiena Mūsu Kungs Jēzus Kristus – Augstais un Mūžīgais prieteris, svētki
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv.Mise latviski
 
7. jūnijs, svētdiena  
VISSVĒTĀ TRĪSVIENĪBA, LIELI SVĒTKI
  08.30 sv. Mise, Uzstādīšana latviski
   09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par mirušajiem Komunālajos kapos latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
11. jūnijs, ceturdiena  
KRISTUS VISSVĒTĀ MIESA UN ASINIS, LIELI SVĒTKI
   09.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 sv. Mise par tautu latviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
14. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XI svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu, procesija ar 4 Evaņģēlijiem LV latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
18. jūnijs, ceturtdiena Kristus Vissvēto Miesas un Asiņu svētku oktāvas noslēgums 
  07.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 sv. Mise, svētība bērniem, zāļu pasvētīšana latviski
       
19. jūnijs, piektdiena  
VISSVĒTĀKĀ JĒZUS SIRDS, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožuronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožuronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
21. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliskii
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
 
24. jūnijs, trešdiena  
SV. JĀŅA KRISTĪTĀJA PIEDZIMŠANA, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski
 
28. jūnijs, svētdiena Parastā liturģiskā laika XIII svētdiena
  08.30 Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  15.00 Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00 Sv. Mise krieviski
  17.00 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise, Depozīcija poliski
       
29. jūnijs, pirmdiena  
SVĒTIE APUSTUĻI PĒTERIS UN PĀVILS, LIELI SVĒTKI
  09.30 Sv. Mise poliski
  11.00 Rožukronis  
  12.00 Sv. Mise par tautu latviski
  17.30 Rožukronis  
  18.00 Sv. Mise poliski

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 30.05. - 07.06.2020

 

30. maijs, sestdiena mēneša pēdējā sestdiena 
  07.00     Sv. Mise latviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise par mirušajiem poliski
 
31. maijs, svētdiena Svētā Gara Nosūtīšana, lieli svētki
  08.30     Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise par tautu latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  15.00     KAPUSVĒTKI KOMUNĀLAJOS KAPOS  
  16.00     Sv. Mise krieviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     sv. Mise, Depozīcija poliski
 
1. jūnijs, pirmdiena Vssv. Jaunava Marija – Baznīcas Māte, svētki
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis  
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise poliski
 
4. jūnijs, ceturtdiena Mūsu Kungs Jēzus Kristus – Augstais un Mūžīgais prieteris, svētki
  07.00     Sv. Mise latviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise latviski
 
7. jūnijs, svētdiena Vissvētā Trīsvienība, lieli svētki
  08.30     Sv. Mise, Uzstādīšana latviski
  09.30     Sv. Mise poliski
  11.00     Rožukronis  
  12.00     Sv. Mise par mirušajiem Komunālajos kapos latviski
  15.00     Žēlsirdības kronītis, Rožukronis  
  16.00     Sv. Mise par tautu krieviski
  17.30     Rožukronis  
  18.00     Sv. Mise, Depozīcija poliski
 

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 

  

 

Darbdienās:
 
  07.00   sv. Mise  
  17.30   Rožukronis  
  18.00   sv. Mise  
 
Svētkos:
  09.30   sv. Mise  
  11.00   Rožukronis  
  12.00   sv. Mise  
  17.30   Rožukronis  
  18.00   sv. Mise  
 
Sestdienās:
  07.00   sv. Mise latviski
  15.00   Žēlsirdības kronītis  
  17.30   Rožukronis  
  18.00   sv. Mise latviski
 
Svētdienās:
  09.30   sv. Mise poliski
  11.00   Rožukronis  
  12.00   sv. Mise par tautu latviski
  15.00   sv. Mise krieviski
 
EUHARISTISKĀ ADORĀCIJA  
    katru dienu no 17.00 —18.00  
      piektdien, svētdien un mēneša 11. datumā – visu dienu  
 

 

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

SVĒTDIENU UN SVĒTKU DIENU
DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA FEBRUĀRĪ

  

 

1. februāris, sestdiena mēneša I sestdiena 
   07.00 sv. Mise latviski
  18.00 sv. Mise par aicinājumiem uz garīgo kārtu pie Lurdas Dievmātes altāra latviski
 
2. februāris, svētdiena
Kunga Prezentācija, svētki
  09.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija latviski
  12.00 sv. Mise, ar svecēm, sv. Mise par tautu, Vss. Jēzus Sirds godināšana, devocionāliju pasvētīšana poliski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
 
3. februāris, pirmdiena sv. Blazijs, bīskaps un moceklis, piemiņas diena
Svētība pret kakla slimībām
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv.Mise poliski
 
5. februāris, trešdiena sv. Agate, jaunava un mocekle, piemiņas diena
Līdzpaņemtās maizes un ūdens pasvētīšana
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise poliski
 
7. februāris, piektdiena mēneša I piektdiena
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise par dzīvajiem, Vss. Jēzus Sirds pagodināšana poliski
 
9. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika V svētdiena
   09.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise par tautu latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise latviski
 
11. februāris, otrdiena V.J.M. Lurdas Dievmāte, piemiņas diena 
Vispasaules slimnieku diena, svētība slimniekiem
   09.30 sv. Mise pie Lurdas Dievmātes altāra, Uzstādīšana latviski
  12.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
  18.00 sv. Mise latviski
 
14. februāris, piektdiena sv. Cirils un Metodijs bīskapi – Eiropas aizbildņi, svētki
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise poliski
 
16. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika VI svētdiena
  09.30 sv. Mise latviski
  12.00 Mise par tautu poliski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise poliski
 
22. februāris, sestdiena sv. Ap. Pētera katedra, svētki
  07.00 sv. Mise latviski
  18.00 sv. Mise poliski
 
23. februāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika VII svētdiena
  09.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise par tautu latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise latviski
 
LIELĀ GAVĒŅA LAIKS

Dievkalpojumu kārtība Lielā Gavēņa laikā

26. februāris, trešdiena Pelnu Trešdiena
Atturība no gaļas ēdieniem un gavēnis
  07.00 sv. Mise, pelnu kaisīšana latviski
  17.00 Krustaceļš poliski
  18.00 sv. Mise, pelnu kaisīšana poliski
 
29. februāris, sestdiena mēneša pēdējā sestdiena
  07.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise par mirušajiem poliski

 

 

logo 

 

DAUGAVPILS DIEVMĀTES DRAUDZE

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA JANVĀRĪ

  

 

1. janvāris, trešdiena  
VISSVĒTĀKĀS JAUNAVA MARIJA, DIEVA MĀTE, lieli svētki
     9.30 sv. Mise latviski
  12.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv. Mise poliski
 
5. janvāris, svētdiena Ziemassvētku laika II svētdiena
  09.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija poliski
  12.00 sv. Mise, procesija latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise, Depozīcija latviski
 
6. janvāris, pirmdiena Krīta, vīraka un cēlmetālu pasvētīšana 
KUNGA PARĀDĪŠANĀS, lieli svētki
    9.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija latviski
  12.00 sv. Mise poliski
  18.00 sv.Mise, Depozīcija poliski
 
11. janvāris, sestdiena V.J.M. Lurdas Dievmāte, piemiņas diena
  9.30 sv. Mise, Uzstādīšana, Adorācija latviski
  12.00 sv. Mise, Depozīcija poliski
  18.00 sv. Mise poliski
 
12. janvāris, svētdiena
KUNGA KRISTĪŠANA, svētki
    9.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise latviski
 
19. janvāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika II svētdiena
    9.30 sv. Mise latviski
  12.00 sv. Mise poliski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise poliski
 
25. janvāris, sestdiena  
SV. AP. PĀVILA KONVERSIJA, svētki
    7.00 sv. Mise latviski
  18.00 sv. Mise poliski
 
26. janvāris, svētdiena Parastā liturģiskā laika III svētdiena
  9.30 sv. Mise poliski
  12.00 sv. Mise latviski
  16.00 sv. Mise krieviski
  18.00 sv. Mise latviski